DETAILED PROJECTS

Budowa sieci teleinformatycznej

Client:

Do wiadomości zainteresowanych

Investor:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Location:

Do wiadomości zainteresowanych

Delivery time:

Do wiadomości zainteresowanych

Additional information:

Projekt z dostepem do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone".